Ohlášky ze dne 21.11.2021

22.11.2021 11:15

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále   

Po. sv. Cecílie, panny a mučednice

Út. – Nebude mše svatá

St. -  Sv. Ondřeje  Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

mše svatá v 17,00 hod.

V pátek v 15,00 hod. bude pohřeb paní Věry Kovaříkové

Večerní mše svatá již nebude

Příští neděle je 1. neděle adventní

V 11,00 hod. budou představeny děti, které se připravují na Svaté přijímání  Výuka náboženství ve čtvrtek nebude

Minulou neděli byla sbírka na Charitu. V naší farnosti se vybralo 21 000,- Kč. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Připomínám zapisování mší svatých od pondělí -  dle uvedeného rozpisu.

Prosím i nadále o nasazení respirátorů před vchodem do kostela a následnou dezinfekci rukou. Platí též při pohřbu.  

 

Jménem papeže Františka, přijměte pozvání milí farníci, na synodální cestu. Rád bych nás všechny povzbudil, abychom se v co největší míře zapojili. Zapisujte se prosím v kostele, abychom mohli vytvořit diskusní skupinky. První setkání bude dnes ve 14,30 na faře.  Mohou přijít i ti, kteří nejsou zapsáni. Více se dozvíte v letáčcích, které jsou v kostele.  Srdečně děkuji. Další informace  na církev.cz 

 

Děkuji mládeži za účast na děkanátním setkání mládeže a za pomoc s organizací. A velké schole za hudební doprovod.

Tento rok se nebudou na faře plést adventní věnečky. Pan Josef Mazáč nám v pátek odpoledne přiveze na farní dvůr četinu, kterou si můžete vzít a věnečky uplést doma.  Tímto mu děkuji za jeho laskavost.

Zpět