Ohlášky ze dne 21.10.2018

27.10.2018 19:30

Dnes je 29. neděle v mezidobí

 misijní neděle - Den modliteb za misie                   

 

Všem dárcům, kteří dnes přispěli sbírkou na misie patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. A vroucí dík kteří se zapojili s přípravou na dnešní misijní neděli.

A též děkuji za sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii.

 

Po. - sv. Jana Pavla II, papeže

Čt. – Adorace v 17,00 hod.,  zakončená v 18,00 hod. Svatým přijímáním

Příští neděle je 30. neděle v mezidobí

 

Do pátku - do dopoledních hodin  budu na exerciciích. Zastupovat mě bude P. František Král tel: Číslo telefonu: 731 402 160 

 

Mše svatá bude až v pátek.

 

Výuka náboženství v tomto týdnu nebude.

 

Je možné již od 25.10. do 8.11. získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Po splnění tří obvyklých podmínek, návštěva hřbitova a modlitba třeba jen v duchu za zemřelé. Blíže na nástěnce.

 

Chci požádat o přinesení fotografií vašich drahých, kteří zesnuli v tomto roce - na vzpomínkové tablo. 

Zpět