Ohlášky ze dne 20.9.2020

22.09.2020 07:53

Dnes je 25. neděle v mezidobí

Po. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8,00 hod.

Út. – nebude mše svatá

St. - sv. Pia z Pietrelciny v 17,00 hod.

So. – tichá mše svatá

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí - bude sbírka na Svatou zemi

Modlitební společenství Modlitby matek koná triduum ve dnech 25., 26. a 27. září. Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky, prostě všechny, kteří cítí potřebu se modlit nejen za svoje rodiny, ke společné celosvětové modlitbě za naše děti a děti na celém světě.  Blíže vývěska a farní stránky.

Ve středu 23.9. v 18,00 hod. zvu na faru rodiče dětí, které se budou v tomto roce připravovat na První Svaté přijímání. Účast považuji za nutnou.

 

Dnes odpoledne jste srdečně zváni na farní zahradu na křesťanskou hudební skupinu OBOROH v 16,00 hod. Vstupné je dobrovolné – doporučené 100 Kč pro dospělé.

 

Je nutné dodržovat hygienická opatření:

Povinné roušky v prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb. Kdo předčítá, předzpěvuje, si ji může na nezbytnou dobu sundat. Před vstupem do kostela – dezinfekce rukou. Vynechává se pozdravení pokoje a nebude se užívat svěcená voda z kropenky.

Zpět