Ohlášky ze dne 20.8.2023

20.08.2023 16:26

20 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Po. Památka sv. Pía X., papeže

 

Út. Památka Panny Marie Královny

 

Čt. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

V sobotu 26.8. jsme zváni na arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn. Blíže vývěska a farní stránky.

 

Přihlášky do náboženství

 

Kdo se chtějí přihlásit do vyučování náboženství, můžou si vzít přihlášky na oltáři Panny Marie.  

 

Ohlášky před církevním sňatkem

 

Dne 26.8.2023 v kostele Maří Magdalény v Hovězí, uzavřou svátost manželství tito snoubenci:

JAN HANIČÁK, bydliště Hovězí

a DiS. MICHAELA KOTRLOVÁ, bydliště Hovězí

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Milí farníci, v následujících týdnech se budou na faře provádět úpravy. Je potřeba udělat novou podlahu v kanceláři a vymalovat místnosti v přízemí. Mužské práce (položení podlahy + vymalování) bude koordinovat Zdeněk Bilík. Kdo může a je ochoten pomoci obracejte se na něj (mobil: 777 711 570). Po zvládnutí těchto úprav budou následovat úklidové práce. Prosím, aby se ochotní pomocníci na úklid zapsali na připravený arch vzadu v kostele a připsali své telefonní číslo. V daný čas budou kontaktováni. Děkuji za vstřícnost a každou pomocnou ruku.

Milí farníci, v následujících týdnech se budou na faře provádět úpravy. Je potřeba udělat novou podlahu v kanceláři a vymalovat místnosti v přízemí. Mužské práce (položení podlahy + vymalování) bude koordinovat Zdeněk Bilík. Kdo může a je ochoten pomoci obracejte se na něj (mobil: 777 711 570). Po zvládnutí těchto úprav budou následovat úklidové práce. Prosím, aby se ochotní pomocníci na úklid zapsali na připravený arch vzadu v kostele a připsali své telefonní číslo. V daný čas budou kontaktováni. Děkuji za vstřícnost a každou pomocnou ruku.20 NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Po. Památka sv. Pía X., papeže
Út. Památka Panny Marie Královny
Čt. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
V sobotu 26.8. jsme zváni na arcidiecézní pouť rodin na
Svatý Hostýn. Blíže vývěska a farní stránky.
Přihlášky do náboženství
Kdo se chtějí přihlásit do vyučování náboženství, můžou si
vzít přihlášky na oltáři Panny Marie.
Ohlášky před církevním sňatkem
Dne 26.8.2023 v kostele Maří Magdalény v Hovězí,
uzavřou svátost manželství tito snoubenci:
JAN HANIČÁK, bydliště Hovězí
a DiS. MICHAELA KOTRLOVÁ, bydliště Hovězí
PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Milí farníci, v následujících týdnech se budou na faře provádět
úpravy. Je potřeba udělat novou podlahu v kanceláři a vymalovat
místnosti v přízemí. Mužské práce (položení podlahy +
vymalování) bude koordinovat Zdeněk Bilík. Kdo může a je
ochoten pomoci obracejte se na něj (mobil: 777 711 570). Po
zvládnutí těchto úprav budou následovat úklidové práce. Prosím,
aby se ochotní pomocníci na úklid zapsali na připravený arch
vzadu v kostele a připsali své telefonní číslo. V daný čas budou
kontaktováni. Děkuji za vstřícnost a každou pomocnou ruku.
Zpět