Ohlášky ze dne 20.6.2021

21.06.2021 11:29

Dnes je 12. neděle v mezidobí

Po.  – sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka v 18,15 hod.

V pondělí budou mít děti 3. třídy ve škole výuku náboženství. 

Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na Svaté přijímání bude v pondělí v 17,30 na faře.

Út.  - tichá mše svatá v 7,00 hod.

St. – Za + Miroslavu Hutečkovu v 10,00 hod.

Čt. - Slavnost Narození Jana Křtitele – doporučený zasvěcený svátek.

Po skončení mše svaté od 19,00  hod. do 20,00 hod. bude možnost svátosti smíření zvláště pro rodiče dětí, které se připravují na Svaté přijímání a příbuzné.

Též v pátek od 16,15 do 17,15 hod.

Pá.  – Za + Vlastimila Janáče v 15,00 hod.

Večerní mše svatá již nebude.

Příští neděle je 13. neděle v mezidobí

Příští neděli bude v 8,00 hod. mše svatá pro farnost. Při této mši svaté bude obřad pověření k výpomoci podávání Svatého přijímání udělen Josefu Škarpovi.

Mše svatá místo v 11,00 hod. bude v 10,00 hod., při které děti z naší farnosti poprvé přistoupí ke Svatému přijímání.

Připomínám zapisování mší svatých v pondělí od 19,10 hod.

Tento týden  se budeme modlit za Josefa Černotu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

nedělní kázání pro děti https://www.youtube.com/watch?v=pvmz4dJn2mQ

Odpoledne pro rodiny –  Zlín 15,00 HOD.

Zpět