Ohlášky ze dne 20.5.2018

20.05.2018 11:46

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého

Dnešní sbírka byla na církevní školy v diecézi. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. -  Svaté Rity z Cascie, řeholnice, tichá mše svatá v 7,00 hod.

Čt. -  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze – den modliteb za církev v Číně

Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Příští neděli 27.5. jsme zváni do Huslenek – Uherské ke zvoničce Nejsvětější Trojice, kde bude ve 14,30 hod modlitba

Sv. růžence a následně v 15,00 hod. mše svatá, kterou povede Mons. P. Josef Maňák.

 

Dnes odpoledne  v15:00 jste srdečně zváni na farní odpoledne, k přátelskému posezení a tradiční přípravy vaječiny. Vstupné

3 vejce. Buchty, koláče, vítány. Ostatní občerstvení zajištěno.

 

Farnost Zděchov Vás zve 9. června na pouť Fatimského Apoštolátu na Turzovku. Půjdeme pěšky Lašutovým chodníkem při rozjímání růžencových tajemství  a Křížové cesty pod vedením mons. Pavla Dokládala.  Ve 12 hod. bude Mše sv. a po ní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po skončení se schází pěšky zpět k autobusu. Odjezd na pouť ráno v  7,15 hod od Obecního úřadu Hovězí, návrat kolem 16 hod.  Přihlášky prosím u Sezimové Zdeňky, tel. 736 673 197. 

 

Pro přihlášené na pouť  na Velehrad 26.5. je naplánován odjezd autobusu na 12.20 hod. od Obecního úřadu.  Příspěvek na autobus činí 100,- Kč. Děti a mládež zdarma.

 

V pondělí 28.5. bude celodenní adorace a modlitba za kněžský seminář. Prosím zapisujte se.

 

Seminář v Horním Lidči -  Otcovo Srdce 23.6.  - doporučuji.

Zpět