Ohlášky ze dne 20.11.2022

20.11.2022 20:48

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále    

Po. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Út. -  sv. Cecílie, panny a mučednice

Čt. -  Sv. Ondřeje  Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

Příští neděle je 1. neděle adventní

V 11,00 hod. budou představeny děti, které se připravují na Svaté přijímání 

 

Výuku náboženství ve čtvrtek nebude mít 2. a 5. třída., 

3. a 8. třída náboženství mít bude!!!

 

Připomínám zapisování mší svatých od pondělí -  dle uvedeného rozpisu.

 

Pletení adventních věnečků bude na faře v pátek od 16,00 hod.  Četina bude zajištěna. Polystyrénové věnečky a ozdoby si  prosím přineste s sebou. Adventní věnečky v průvodu přineseme k oltáři a budou požehnány na začátku mše svaté v neděli v 8,00 a též v 11,00 hod. 

 

Děkuji mládeži za účast na arcidiecézním setkání mládeže. Ať se u mne přihlásí a dostanou přípěvek na cestovné a registrační poplatek.  

 

Ve čtvrtek bude v Lidečku v 9,00 hod. mše svatá za zemřelé biskupy a kněze. Hlavní celebrant bude P. Pavel Martinka.

Zpět