Ohlášky ze dne 20.10.2019

21.10.2019 09:23

Dnes je 29. neděle v mezidobí

 misijní neděle - Den modliteb za misie                   

Všem dárcům, kteří dnes přispěli dnešní sbírkou na misie patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Též vroucí dík všem, kteří se zapojili s přípravou na dnešní misijní neděli. Všem kteří se zapojili do „Misijního koláče“ napekli a nabalili pro vás. Tak můžete za dobrovolný příspěvek podpořit misijní dílo ve světě a odnést si napečené dobroty domů.

Po. – nebude mše svatá

Út. - sv. Jana Pavla II, papeže

Čt. – Adorace v 17,00 hod.,  zakončená v 18,00 hod. Svatým přijímáním

Příští neděle je 30. neděle v mezidobí – Mše svatá pro školní mládež v 11,00 hod.

Do pátku - do dopoledních hodin  budu na exerciciích.

Zastupovat mě bude P. Ján Rušin  Číslo telefonu: 736 501 959  Výuka náboženství v tomto týdnu nebude.

 

Chci požádat o přinesení fotografií vašich drahých, kteří zesnuli v tomto roce - na vzpomínkové tablo. 

 

Připomínám pozvání Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách k účasti na Ekumenickou bohoslužbu   v 15:00. Po bohoslužbách následuje posezení s občerstvením na faře. Jste srdečně zváni.

 

Děkanátní florbal -  sobota 26. října od 9.00 hod. tělocvična Hovězí

Setkání seniorů bude 10.11. od 14,30 hod. na faře v Hovězí.

 

Oznamuji, že v sobotu 26. října budou mít církevní sňatek ve Valašské Polance -  Jiří Trlica z naší farnosti a Vendula Juřicová z farnosti Valašská Polanka.

Zpět