Ohlášky ze dne 2.8.2020

03.08.2020 08:14

Dnes je 18. neděle v mezidobí

Út. - Sv. Jana Maria Vianneye, kněze

– tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. - Svátek  Proměnění Páně

Pá. -  První pátek v měsíci – celodenní adorace

14,00 – Za + Petra Hnátka

So. - Sv. Dominika, kněze

10,00 – Za + Anežku Surou

Příští neděle je 19. neděle v mezidobí

 

Ve čtvrtek bude adorace rodičů a dětí od 17,30 hod.

V 18,00 hod. přivítáme v naší farnosti novokněze P. Milana Mašteru. Po skončení mše svaté bude novokněžské požehnání. Při této mši svaté bude sbírka, kterou věnujeme novoknězi.

 

Dnes odpoledne ve 14,30 hod. jsme zváni na adoraci do Francovy Lhoty. Budou zde modlitby za rodiny, děti, naše kněze,  nová kněžská řeholní povolání  za dar pokání a obrácené a vlastní potřeby 

 

Od 6. srpna jsme zváni k modlitbě novény k Panně Marii Nanebevzaté před požehnáním mariánského sloupu v Praze. Můžete si novénu rozebrat – též na Farních stránkách.

 

Prosím noste roušky nad 100 účastníků dle vládního nařízení.  A vždy si před vstupem do kostela dezinfikujte ruce.

 

Zpět