Ohlášky ze dne 2.6.2024

02.06.2024 19:53

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V 10:00 HOD.

 

Po. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

St. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čt. První čtvrtek v měsíci je adorace dětí a rodičů v 17.30

      hod. a v 18.00 hod. je Mše svatá za duchovní obnovu

      rodin.

Pá. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.

      První pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní

      adoraci od 8.00 do 18.00 hod.

So. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

 

NOC KOSTELŮ

V pátek 7. června 2024 se uskuteční v našem kostele sv. Máří Magdalény „Noc kostelů“. Začínáme Mší svatou v 18:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni. Více informací ve vývěsce.

 

KONČÍ VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství již v tomto školním roce nebude. Děkuji všem, především rodičům, kteří podporovali své děti v duchovní výchově.

 

MINISTRANSKÁ SCHŮZKA

V sobotu 8. června 2024 bude ministrantská schůzka v 9:15 hod. na faře. Za pěkného počasí ať si ministranti vezmou baťůžek, pití, svačinku, a hlavně oblečení do přírody.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

Chci poděkovat všem, kteří připravili a se zúčastnili slavnosti Božího Těla.  Za milé farní společenství a všem, kteří se zasloužili o krásnou duchovní atmosféru a slavnostní průvod. Velký dík patří p. Josefu Mazáčovi za dodání břízek. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POUŤ U ZVONIČKY V UHERSKÉ

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili a přišli na krásnou slavnost ke zvoničce Nejsvětější Trojice v Uherské. Děkuji našemu pěveckému sboru, ministrantům, obci Huslenky a našim farníkům za vytvoření zázemí a také rodině Trtíkové za vstřícné přijetí a za všechnu starost a péči.

 

OPRAVA FARY

Na farní budově, v blízkých dnech, se budou opravovat římsy a vyměňovat okapy. 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Zpět