Ohlášky ze dne 2.5.2021

01.05.2021 20:41

Dnes je 5. neděle velikonoční. Chci poděkovat všem, kteří přispěli do sbírky na křesťanská média celkovou částkou 10.940,-- Kč.  Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Tento týden se budeme modlit za Josefa Putalu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jeho rodinu.

Po. - mše svatá v 18.00 hod.

Út. - mše svatá v 8.00 hod.

St. – mše sv. v 18.00 hod. jen pro děti, které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče.

Čt. - v 17.00 hod. Svátost smíření, v 17.30 hod. ADORACE, mše sv. v 18.00 hod.

Pá. – Svátost smíření od 17.00 hod. a v 18.00 hod. mše sv.

So. - mše svatá v 8.00 hod.

Prožíváme měsíc květen, který je zasvěcený Panně Marii. Mariánské pobožnosti budou ve všední den po mši sv. a v neděli v 18.00 hod. Při těchto májových budeme číst z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Jana Pavla II. Redemtoris Mater.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční.

Od 26.4.2021 platí nové nařízení Vlády ČR. Na základě daných pravidel je v našem kostele k dispozici 55 míst s rozestupem 2m. Je možnost se zapsat na nedělení mše sv. v předsíni kostela.

Je možné si zapsat úmysly mší sv. do konce měsíce května u paní Jany Mazáčové, tel. 605 504 406.

Kázání pro děti

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám Vám z Luhačovic. Pamatuji na Vás v modlitbě. Kdyby někdo potřeboval tady v Luhačovicích odsloužit mši sv., pošlete mi prosím Váš úmysl na tel. číslo: 739 246 029 a oznámím Vám, kdy bude mše sv. odsloužena, abyste se mohli duchovně spojit, nebo být účastni přenosu z kostela. Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje P. František Král, číslo tel.:

731 402 160.                                                             P. Vlastimil Vaněk

 

Zpět