Ohlášky ze dne 2.2.2020

03.02.2020 10:06

Dnes je Svátek Uvedení Páně do chrámu

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. -  sv. Agáty, panny a mučednice – mše svatá v 17,00 hod.

Čt. - sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

v 17,30 hod.  adorace rodičů a dětí za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání.     

Zvláště zvu děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče.  V 18,00 hod. -  mše svatá

Pá.  - První pátek v měsíci

Příští neděle je 5. neděle v mezidobí

V 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Ve středu setkání rodičů dětí, které se připravují na Svaté přijímání v 18,00 hod. na faře.

 

Manželské večery – Vsetín od 10.2. 

Pouť manželů / děti nechat doma/ 16.2. Halenkov

Připomínám možnost těchto krásných nabídek v týdnu pro manželství pro prohloubení vzájemných vztahů. Vřele doporučuji.  Též je možnost vzít si domů natištěnou modlitbu manželů a požehnání manželovi,  manželce.

 

Chci upřímně poděkovat za finanční příspěvek do pokladničky v kostele na Farní ples, který činil

4 001 Kč. Pán Bůh zaplať.

 

V úterý 11.2.  bude možnost společného udělení Svátosti nemocných. Využijte již v tomto týdnu možnost svátosti smíření, abychom byli dobře připraveni k přijetí této svátosti. 

 

P. Josef Beníček nás srdečně zve na pouť do Itálie. Má ještě nějaké místo volné. Pro zájemce vzadu letáček, jinak vývěska a Farní stránky. Vřele doporučuji.

Tento týden  se budeme modlit za  Matyáše Gnidu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět