Ohlášky ze dne 2.12.2018

03.12.2018 07:48

Dnes je 1. neděle adventní

Po. – sv. Františka Xaverského

Út. - Rorátní  mše svatá bude v úterý v 6,00 hod.

St. – mše svatá v 17,00 hod.

Čt. sv. Mikuláše, biskupa

Srdečně zvu rodiče a děti k adoraci od 17,30.  Zvláště ty, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče. V 18,00 hod. mše svatá Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povoláníBylo by škoda v tento den nepřijít i s vašimi dětmi…

Pá. –sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  

 

So. - Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu Mše svatá v 8,00 hod. Doporučený zasvěcený svátek. 

 

Ve 14,00 hod. se rozloučíme s našim rodákem Mons. P. Josefem Maňákem

Příští neděle je 2. neděle adventní  Chci poděkovat za sbírku na biblické dílo – Den Bible

 

Je možné se zapojit i tento advent Jedním dárkem navíc. Tento rok to bude pro rodiny v Sýrii. Blíže na nástěnce a na Farních stránkách.

 

Kdo by chtěl jet na pohřeb P. Josefa Maňáka do Místku ať se prosím napíše nejpozději do pondělního večera na seznam.

 

Velmi prosím Farní a Ekonomickou radu, abychom se sešli dnes v 17,00 hod. na faře, abychom zajistili důstojné rozloučení s otcem Josefem Maňákem.

 

Též velká prosba – je potřebné napéct 1 200 vdolečků. Kdo by se chtěl na tomto skutku lásky podílet,  ať se po skončení mše svaté napíše v sakristii, nebo se ohlásí u paní Jany Mazáčové /Hořansko/  číslo telefonu: 605 504 406

Zpět