Ohlášky ze dne 2.1.2022

03.01.2022 08:02

2. neděle po Narození Páně

Čt. – Slavnost Zjevení Páně

17,30 – adorace rodičů a dětí.  Jsou zvány všechny děti i mládež. Od 17,00 hod. je možné se zapojit s nácvikem zpěvů v kostele nad sakristií. Jste všichni zváni.  V 18,00 hod. mše svatá se svěcením vody, křídy, kadidla a zlata

Pá. První pátek v měsíci

Celodenní adorace od 8,00 hod. Prosím zapisujte se.

So. – V 11,00 hod. pohřeb paní Albíny Jaškové

Příští neděle je Svátek Křtu Páně

Do naší farnosti přijede novokněz P. Václav Škvařil a bude slavit nedělní mše svaté a po jejím skončení udělí novokněžské požehnání

 

Odpoledne jsme srdečně zváni na děkanátní adoraci, která bude ve 14,30 hod. v Hošťálkové.

 

Tříkrálová sbírka se ani letos kvůli kovidové situaci nebude konat klasickým způsobem, budete však moci přispět do pokladniček. Záměrem Tříkrálové sbírky je podpořit Odlehčovací službu, u které došlo k navýšení z 3 na 5 lůžek, vybudováním nového sociálního zařízení se sprchou a také pomoc rodinám, které se dostaly do tíživé situace.

V naší obci jsou pro vaše milodary umístěny pokladničky na těchto místech: v kostele, na obecním úřadu a v prodejně Květinka. 

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět také online.

Děkujeme vám za vaši štědrost a pomoc potřebným.

Zpět