Ohlášky ze dne 19.8.2018

22.08.2018 08:20

Dnes je 20. neděle v mezidobí

Po. – sv. Bernarda, opata a učitele církve

Út. – sv. Pia X, papeže

St. - Panny Marie Královny – Tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. - sv. Bartoloměje, apoštola

Příští neděle je 21. neděle v mezidobí -   bude sbírka na novou podlahu ve společenské místnosti a na rekonstrukci zvonů

V ÚTERÝ A V PÁTEK NEBUDE MŠE SVATÁ 

 

Ve Vsetíně ve dnech 23.8. - 25.8. se koná křesťanský festival UNITED.

 

Blíží se školní rok. V sakristii a vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství. Prosím o jejich včasné vyplnění a odevzdání do sakristie, nebo na faru.

 

Chci vroucně poděkovat za brigádu v souvislosti s novou podlahou ve společenské místnosti. Za všechny kteří měli na tom podíl: při brigádě,  zajištění občerstvení, za úklid, jsem odsloužil jak poděkování mši svatou.

 

Jsme zváni na oslavu životního jubilea 70 let otce arcibiskupa Jana Graubnera 1.září do Olomouce - blíže na nástěnce.

Po mši svaté v Olomouci bude pro Vás a pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály, formou zahradní oslavy. Pokud se na toto setkání chystáte prosím,  ihned po mši svaté se zapište, abych mohl nahlásit počet,  kteří se této oslavy zúčastníte z organizačních důvodů.

Zpět