Ohlášky ze dne 26.7.2020

27.07.2020 07:55

Dnes slavíme v naší farnosti Patrocinium našeho kostela Slavnost sv. Marie Magdalény

Odpoledne jste zváni za Svátostné požehnání ve 14,30 hod.

 

Po. - sv. Gorazda a druhů – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Út. – mše svatá v 18,00 hod.

St. -  sv. Marty

. - sv. Ignáce z Loyoly, kněze – mše svatá již v 17,00 hod.

So. -  sv. Alfonsa z Liguori, biskupa  a učitele církve v 7,45 modlitba sv. růžence a mše svatá v 8,15 hod

První sobota v měsíci

Příští neděle je 18. neděle v mezidobí

V návaznosti na nové skutečnosti epidemie covid-19 jsou zavedena opět tato opatření: Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas. Prosím v neděli používejte roušky – ve všední den to zatím není nutné.

Jinak stále trvá při vstupu dezinfekce rukou, časté větrání a úklid společných prostor.

 

Chci poděkovat vroucně všem, kteří měli podíl na slavení dnešní slavnosti: zděchovskému rodákovi P. Tomáši Hajdovy a bratru Lvovi za slavení mše svaté, zpovídání, za jejich povzbudivá slova, dále za varhanní službu, chrámovému sboru, hudebníkům, za úklid, výzdobu, kostelnickou službu, ministrantům…    Též vroucí poděkování těm, kteří obětavě navařili, napekli, starají se o pozvané hosty…    I vám, za vaši účast na dnešní slavnosti. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Možností zakoupení trubiček v sakristii za 100,- Kč podpoříme stavbu varhan v Jablonném. 

Zpět