Ohlášky ze dne 19.7.2020

20.07.2020 07:43

Dnes je 16. neděle v mezidobí

St. – patrocinium našeho kostela

–  Slavnost sv. Marie Magdalény

Od 8,00 hod. bude celodenní adorace a den modliteb za bohoslovce. Adorace bude ukončena v 17,20 hod. Od 17,30 modlitba sv. Růžence  a možnost svátosti smíření – 2 kněží.

Hlavním celebrantem bude vsetínský děkan P. František Král

Prosím přijďme v co největším počtu prožít tuto farní slavnost. 

 

Čt. - sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Pá. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze -  adorace  od 17,30 hod. Po mši svaté možnost pomazání olejem sv. Šarbela

So. - sv. Jakuba, apoštola - mše svatá v 11,00 hod. za 50 let společného života – manželů Jeřábkových

 

Příští neděle v naší farnosti budeme slavit patrocinium našeho kostela –  Slavnost sv. Marie Magdalény. Od 6,30 hod. bude v průběhu celého dopoledne i během mše svaté příležitost ke svátosti smíření. 

 

Mši svatou v 7,00 hod. bude celebrovat P. Tomáš Hajda a v 8,15 a v 10,30 hod. bratr Lev Eliáš, vsetínský kaplan.

 

V pondělí a v úterý nebude mše svatá. Do středy mě zastupuje P. František Král, vsetínský děkan Číslo telefonu: 731 402 160

 

Je možné si zakoupit vystavené knihy – ceny jsou uvedeny se slevou 10 %.

 

Církevní manželství se rozhodli uzavřít v sobotu 25.7.  ve 13:00 hod. pan Martin Mierný z Hovězí a slečna Anna Janáčková z Lačnova v kostele ve Valašských Kloboukách.

Zpět