Ohlášky ze dne 19.3.2023

19.03.2023 16:39

Dnes  je 4. neděle postní

Po. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek  - mše svatá v 18,00 hod.,

sv. smíření od 17,40 hod. Zvláště zvu všechny Josefy.

Út. – v 7,00 hod. bude tichá mše svatá

Za + Jaroslava Galetku

So.  Slavnost Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti – mše svatá v 8,00 hod. - doporučený svátek 

Příští neděle je 5. neděle postní

Odpoledne ve 14,30 hod. bude Křížová cesta – povedou ji Josefové  

 

Ve dnech 24. - 26. března 2023 se uskuteční v našem kostele MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MODLITBY  MATEK  vždy po mši sv. /v neděli po ranní mši sv./. Při páteční modlitbě se pomodlíme Křížovou cestu.

 

Mládež srdečně zve děti od 3. do 9. třídy již na 7. farní tábor, který se bude konat v termínu 9.- 15. července. Zvláště bychom rádi pozvali i nové tváře, které se nebojí strávit týden bez rodičů ve společenství svých vrstevníků a zažít něco nového. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

 

Tento týden se budeme modlit za Hugo Hadaše, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět