Ohlášky ze dne 19.2.2023

19.02.2023 11:26

Dnes je 7. neděle v mezidobí. Byla sbírka na Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať

Út. – tichá mše svatá tichá v 7,00 hod.

St. – Popeleční středa – den přísného půstu od masa  i újmy od jídla. Svátost smíření od 17,40 hod. a mše svatá v 18,00 hod.

Při mši svaté bude sbírka na Mary’s Meals  - můžeme přispět částkou, nebo její částí,  kterou ušetříme středečním postem  Pouhých 421 korun nasytí jedno dítě po celý školní rok.  

Pá. – Hned po mši svaté bude Křížová cesta v 17,45

Příští neděle je 1. neděle postní. Ve 14,30 – Křížová cesta – kterou povedou otcové

 

Společenství mládeže našeho děkanátu zve 24.-25. února mladé od 14 let do Vsetína. Setkání začíná mší svatou v 18:00 a po skončení mše svaté pokračuje program v pastoračním centru. Možnost přespání. Blíže Farní stránky a vývěska.

Během postní doby máme opět možnost vrátit se ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou si můžete vyzvednout (vzadu v kostele), můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi.

 

V národním týdnu pro rodinu je možné se zúčastnit společného výšlapu ke kapli sv. Huberta ve Francově Lhotě. Sraz ve 13,30 u kostela. Blíže vývěska a farní stránky.

V sobotu  je setkání ministrantů  na faře od 9,15 hod.

 

Tento týden se budeme modlit za Helenu Bilíkovu

která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět