Ohlášky ze dne 19.12.2021

20.12.2021 20:43

Dnes je  4. neděle adventní

Po. – Pohřeb pana  Josefa Rakuse v 9,30 hod.

Út. -  Rorátní mše svatá již v 6,00 hod.

St. – Pohřeb paní Antonie Hnátkové ve 14,00 hod.

Čt.  - při mši svaté v 17,00 bude Tomáš Hájek přijímat pověření k výpomoci při podávání Svatého přijímání

Pá. – Štědrý večer - Vigilie Slavnosti Narození Páně - mše svatá ve 22,00 hod.

So.  - Slavnost Narození Páně – mše svatá v 8,00 a v 11,00 hod.

Ne. - Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

V sobotu 25.12. po hrubé mši svaté pozdravíme Ježíška u jesliček. Děti si mohou připravit básničku, říkanku, … budeme se těšit.

Svátost smíření – pondělí, úterý a čtvrtek dle rozpisu.

Jedním dárkem navíc dětem v Papui Nové Guinei je možné přispět do 24.12. , kdy večer přineseme v obětním průvodu tento dar.

Je možné si odnést z kostela Betlémské světlo.

Chci vroucně poděkovat všem, kteří přicházeli na Roráty. Za milé společenství a všem, kteří se nejvíce zasloužili o krásnou atmosféru těchto ranních adventních mší svatých. Též všem kteří mají podíl na přípravě letošních Vánoc. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Vám, Vašim rodinám přeji milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků.

Zpět