Ohlášky ze dne 19.11.2023

20.11.2023 08:46

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

 

Út. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

St. Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

Pá. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

So. Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

Týden modliteb za mládež

V tomto týdnu se uskuteční modlitby a Mše svaté za mládež. Před každou Mší svatou bude výstav Nejsvětější Svátosti spojena s modlitbou sv. Růžence a potom bude sloužena Mše svatá s promluvou k mládeži. Více na plakátku na nástěnce.

 

Hledáme dobrovolníky na praní a žehlení ministrantského oblečení.

 

 

Představení dětí na První Svaté Přijímání

Na první neděli adventní 3. prosince, při bohoslužbě v 10:00 hod., budou představeny děti, které se připravují na První Svaté Přijímání.

 

 

Zapisování úmyslů na Mše svaté

Je možné si zapisovat úmysly na Mše svaté na další období (první pololetí 2024).  V pondělí 27. listopadu od 19:00 do 20:00 hod.  a v úterý 28. listopadu od 9:00 do 10:00 hod. na faře.

 

 

Oprava věžních hodin

Věžní hodiny jsou v procesu řešení. Mechanické zařízení vyžaduje větší údržbu. Oprava se protáhne až do konce roku.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zpět