Ohlášky ze dne 19.1.2020

20.01.2020 09:46

Dnes je 2. neděle v mezidobí - týden modliteb za jednotu křesťanů

Po. -  Adorace od 16,30 hod.

Út.  - sv. Anežky Římské, panny a mučednice -  tichá mše svatá

Čt. – Přijede P.Jaroslav Stříž, Růženec v 16,00 hod., mše svatá v 16,30 a po mši svaté povede Mariánské večeřadlo

Výuka náboženství ve čtvrtek nebude!!!  Máme kněžskou  konferenci!

Pá. - sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

So. -  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Příští neděle je 3. neděle v mezidobí 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří pomohli při úklidu vánoční výzdoby.

Skupinky Modliteb matek farnosti Hovězí vás srdečně zvou na MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MM, které se koná ve dnech 24.- 26. ledna. Bližší informace na nástěnce.

 

Arcidiecézní Charita Olomouc děkuje všem tříkrálovým koledníkům a koledníčkům, kteří minulý týden vyšli nést požehnání do domů a také všem, kdo je přijali a obdarovali. Všem, kteří jakkoliv pomohli upřímné Pán Bůh zaplať. V naší farnosti činila sbírka 117 833,- Kč. Ostatní farnosti – vývěska.

 

V sobotu 25.1.2020  jste všichni srdečně zváni na 1. Farní ples, který se uskuteční v kulturním zařízení naší obce od 19 hodin. Přijďte se společně pobavit, zatančit, něco dobrého pojíst a vypít. Pozvěte příbuzné a přátelé bez ohledu na věk.

 

Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ. Též po mši svaté je možné si dnes vstupenky zakoupit nebo domluvit jejich zakoupení. 

Pokud by někdo chtěl přispět věcným darem do tomboly, je možné jej zanést na faru nebo může přispět finančně do označené pokladničky vzadu v kostele. Za jakoukoliv podporu i modlitební upřímné  Pán Bůh zaplať.

Tento týden  se budeme modlit za Václava Šrámka, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět