Ohlášky ze dne 18.9.2022

19.09.2022 10:13

Dnes je 25. neděle v mezidobí

Út. – sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

St. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

Pá. - sv. Pia z Pietrelciny

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí – v 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež                   

V pondělí a úterý nebude mše svatá. Budu na dovolené a do středy večera mě zastupuje P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160

Charita Vás srdečně zve na poutní výlet na Sv. Kopeček, který se uskuteční v pondělí 26. září. Navštívíme také památky města Olomouce. Zájemci se mohou hlásit na Charitě. Blíže vývěska.

 

Ve dnech 23. - 25. září 2021 se uskuteční v našem kostele  MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MODLITBY  MATEK  vždy po mši sv. /v neděli po ranní mši sv./. Jste všichni srdečně zváni – vždy po mši svaté.                             Připomínám možnost informačního setkání stran nemocniční kaple sv. Růženy, které bude ve Vsetínské nemocnici v pondělí 19. září v 15,00 hod. v knihovně ředitelství, vchod vedle bufetu 2. patro.   

Výuka náboženství začne až ve čtvrtek 22.9. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku. Mohou se přihlásit i děti nepokřtěné.

V sobotu 24.9. bude ministrantské setkání od 9,15 na faře. Sportovní s sebou.  

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů.

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost.Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.                   Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský  předseda České biskupské konference

Zpět