Ohlášky ze dne 18.8.2019

19.08.2019 08:20

Dnes je 20. neděle v mezidobí

Út. – sv. Bernarda, opata a učitele církve

St. – sv. Pia X, papeže

Čt. - Panny Marie Královny – Adorace od 17,00 bude zakončena Svatým přijímáním v 18,00 hod.

So. -  Bartoloměje, apoštola

Během týdne nebudou mše svaté

Příští neděle je 21. neděle v mezidobí

 

Odpoledne odjíždím s ministranty na tábor a do soboty mě zastupuje P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

 

Ve Vsetíně ve dnech 22.8. - 24.8. se koná křesťanský festival UNITED.

 

Blíží se školní rok. V sakristii a vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství. Prosím o jejich včasné vyplnění a odevzdání v sakristii nebo na faře .

Je možné též přihlásit děti, které nejsou pokřtěné.

 

Chci vroucně poděkovat za posečení trávy na faře.

 

V neděli 1.9. školáci a studenti si mohou přinést aktovky, které budou při mši svaté požehnány.  Odpoledne jste všichni srdečně  zváni na farní den, který začne ve 14,30 hod.

 

Oznamuji, že v sobotu 24.8.  budou mít ve zdejším kostele sňatek Ing. Jiří Václavík z farnosti Vsetín a Ing. Jana Brtáňová.

 

30.8. – Arcidiecézní pouť rodin – Svatý Hostýn

Zpět