Ohlášky ze dne 18.7.2021

17.07.2021 19:46

Dnes je 16. neděle v mezidobí

Čt. – Slavnost  sv. Marie Magdalény -  Patrocinium našeho kostela

Od 8,00 hod. Celodenní adorace, která bude ukončena  v 17,20 hod. Den modliteb za bohoslovce.

Od 17,30 modlitba sv. Růžence  a možnost svátosti smíření

Hlavním celebrantem bude novokněz P. Dominik Kovář, který po skončení mše svaté bude udělovat novokněžské požehnání

Prosím přijďme v co největším počtu prožít tuto farní slavnost.  Je možné přispět malým darem novoknězi při sbírce ve mši svaté, kterou mu věnujeme.  

 

Pá. - sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

So. - sv. Šarbela Machlúfa, kněze 

Příští neděle je 17. neděle v mezidobí

 

Příští neděli jste srdečně zváni na poutní slavnost sv. Marie Magdalské.

Mše svaté v 7,00, v 8,15 . bude celebrovat P. Antonín Kocurek a v 10,30 hod. – P. Jiří Putala poděkuje za 20 let kněžství

 

Od 6,30 hod. bude v průběhu celého dopoledne i během mše svaté příležitost ke Svátosti smíření. 

 

Kázání pro děti viz. Církev. cz

V sakristii je možné si zakoupit trojhránky za 100 Kč a podpořit opravu baziliky v Jablonném.

Zpět