Ohlášky ze dne 18.3.2018

19.03.2018 17:25

Dnes je 5. neděle postní 

Po. -  sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek

Od 17,40 – Svátost smíření a v 18,00 hod. mše svatá

a od 19,00 do 19,30 Svátost smíření

 

Út. – nebude mše svatá  /jsem objednán k lékaři do Zlína/

 

St. – Svátost smíření od 16,15 hod. – 17,00 hod. mše svatá

Čt. – Svátost  smíření od 17,45 – 18,30 hod.

Pá. – od 17,40 – Svátost smíření, mše svatá v 18,00 hod.

Po mši svaté - Svátost smíření do 19,30 hod.

So. – mše svatá již v 7,15 hod. – pak odjíždíme na setkání mládeže

Ve 14,30 – Křížová cesta – povedou ji muži

Příští neděle je Květná neděle. Přineste si kočičky, které se na začátku liturgie posvětí -  pouze při ranní mši svaté. 

 

V tento den je možné přinést pokladničky postního daru na Charitu.

 

Zapisujte se na celonoční a celodenní  adoraci u Božího hrobu.

 

Autobus na setkání mládeže do Štípy bude vyjíždět z farnosti Velké Karlovice v 7,00 hod. Z farnosti Hovězí od autobusové zastávky asi v 7,25 hod. Přijďte včas. Příspěvek 50 Kč.

 

Tento týden  se budeme modlit za Jakuba Novosada,  který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

Dobře se připravme na Velikonoce dobrou Svátostí smíření a využijte možnosti v naší farnosti, nebo děkanátu.

Zpět