Ohlášky ze dne 18.2.2018

20.02.2018 08:54

Dnes je 1. neděle postní

Út. –Tichá mše svatá  v 7,30 hod.

Křížová cesta ve 14,30 hod. – povedou ji ministranti

Příští neděle je 2. postní - bude sbírka na Haléř svatého Petra

 

V sobotu 24. února od 9,30 hod. a v neděli při mši svaté  bude v naší farnosti duchovní obnova pro všechny. Povede ji P. Josef Svoboda. Program s jednotlivými tématy je vyvěšen. Jste všichni srdečně zváni. V průběhu mše svaté budu zpovídat.

 

 

V sobotu 24.3. bude děkanátní setkání mládeže od 13 let ve Štípě. Prosím zapisujte se na toto setkání na seznam vzadu v kostele, abychom věděli počet účastníků a mohli objednat potřebný počet autobusů. Příspěvek 50 Kč.

 

Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek a tak prožít hlubší vztah s Kristem v postní době, nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele. Stačí uvést pouze telefonní číslo.

 

Charita Nový Hrozenkov hledá vedoucího Denního stacionáře – blíže vývěska

 

Pátek 23. února - Den modliteb a postu za mír ve světě. Papež František vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem a stanovil tento pátek jako den modliteb a postu za mír ve světě. Nabídněte, prosím, tento den Bohu, tak, že se každý podle svých možností budete modlit a postit a zároveň se líbit Bohu vším, co děláte.

 

Tento týden  se budeme modlit za Gabrielu Gnidovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět