Ohlášky ze dne 18.11.2018

19.11.2018 08:23

Dnes je 33. neděle v mezidobí

Út. – tichá mše svatá

St. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Čt. – sv. Cecílie, panny a mučednice

Omlouvám se, že jsem ve čtvrtek omylem posunul čas mše svaté. Platí tedy jak je uvedeno v Pořadu bohoslužeb:

V 17,15 – Adorace a v 18,00 mše svatá. Děkuji za pochopení.

 

Pá. – mše svatá v 8,00 hod.

So. - sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze  a druhů, mučedníků

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

V 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Setkání seniorů na téma Ježíš Kristus je Král se uskuteční příští neděli 25.11. od 14,30 hod. na faře. Jste srdečně zváni. Malé občerstvení je zajištěno.

 

Ve středu do naší farnosti přijede P. Jaroslav Stříž a bude hlavním celebrantem. Po skončení mše svaté zasvětíme

při adoraci naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jste všichni co nejsrdečněji zváni  a přijďte v co největším počtu. Od 16,30 modlitba Svatého růžence, v 17,00 hod. mše svatá s modlitbou zasvěcení farnosti. Po zasvěcení následuje Mariánské večeřadlo. 

 

V pátek pojedeme poděkovat a rozloučit se s našim rodákem

P. Josefem Trtíkem do Choliny.  Máme objednaný autobus, který bude přistavený v 10,00 hod. u Obecního úřadu. Příspěvek činí 100 Kč. Prosím zapište se hned po mši svaté, nejpozději do pondělí.  

          Je možné přispět na biblické dílo dle citovaného dopisu Dominika kardinála Duky do označené pokladničky do první neděle adventní.   Zapisování úmyslů mší svatých dle rozpisu od pondělí 19.11

Zpět