Ohlášky ze dne 18.10.2020

19.10.2020 10:53

Dnes je 29. neděle v mezidobí

 misijní neděle - Den modliteb za misie            

V pondělí  a v úterý  nebude mše svatá

Čt. - sv. Jana Pavla II, papeže

Čt. – Soukromá adorace od 8,00 hod. do 18,00 hod.  

 

Od čtvrtku 22.10. do 3.11.  nebudou v kostele slouženy mše svaté ani jiné pobožnosti.

 

Příští neděle je 30. neděle v mezidobí

 

Chci požádat o přinesení fotografií vašich drahých, kteří zesnuli v tomto roce - na vzpomínkové tablo. 

 

    Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online.  Přehled on-line budoucích vysílání na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line

Je velmi vhodné též sledovat stránky:  církev.cz

 

Denně od 8,00 do 18,00  - možnost adorace v předsíni kostela.

 

Zpět