Ohlášky ze dne 17.5.2020

18.05.2020 07:17

Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

Dnešní sbírka byla na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

St. . -   sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze – 8,00 mše svatá.

Čt. - Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek

Začíná novéna k Duchu svatému – využijte třeba formu litanií, nebo jiné modlitby k Duchu svatému a očekávejme jeho obdarování pro církev, farnost, náš osobní život.

Pá.  – sv. Rity z Cascie, řeholnice

So. -  mše svatá v 18,00 hod. s nedělní platností

Příští týden je 7. neděle velikonoční - Den modliteb za církev v Číně – též večerní mše svatá v 18,00 hod.

 

Využijte v tomto týdnu možnost velikonoční svátost smíření.

 

Kancionály,  nebo jeho staženou aplikaci v mobilu noste s sebou.

 

Prosíme i nadále se zapisujte na jednotlivé mše svaté – předsíň kostela. Všichni jsou zváni na mši svatou i ti, kteří nejsou zapsáni!!

 

Středa - 18,00 hod. -  fara setkání rodičů dětí stran Svatého přijímání.

 

Možnost si vzít Rosu Mysticu do rodiny.

 

V sakristii je možné opět zakoupit oplatky a tak podpořit opravu varhan v Jablonném pod Ještědí. /100 Kč/.

 

Videokázání (nejen) pro děti na: youtube kanálu "Vlčí doupě"

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ  nebo též církev.cz

Zpět