Ohlášky ze dne 17.4.2024

16.04.2022 19:02

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky na platy duchovních. Tento týden se budeme modlit za Anetu Jurčíkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za její rodinu.

 

Po. - Pondělí velikonoční, mše svatá v 8.00 hod.

Út. - mše svatá v 8.00 hod.

Čt. - v 17.15hod. ADORACE, mše sv. v 18.00 hod.

         Možnost Svátosti smíření během adorace.

So. - mše svatá v 8.00 hod.

Ne. - mše svatá v 8.00 hod. a v 11.00 hod.

 

Ve čtvrtek bude ve Francové Lhotě v 8:30 hod. koncelebrovaná mše svatá u příležitosti děkanské konference obětovaná na poděkování za život Mons. Štěpána Maria kardinála Trochty, jeho duchovní vedení v době komunismu ke 48. výročí jeho úmrtí /6.dubna 1974/. Hlavním celebrantem bude lhotský bývalý farář P. Jan Surowczyk.

 

Setkání dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání bude v pátek 22.4.2022 ve 12.30 hod. na faře.

Setkání biřmovanců je v pátek 22.4.2022 v 19.00 hod.

 

Příští neděle je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Oznamuji, že v sobotu 30.4.2022 uzavřou ve farním kostele v Hovězí sňatek Zdeněk Knebl a Zuzana Filová z Hovězí.

Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám Vám z Luhačovic. Pamatuji na Vás v modlitbě. Kdyby někdo potřeboval tady v Luhačovicích odsloužit mši sv., pošlete mi prosím Váš úmysl na tel. číslo: 739 246 029 a oznámím Vám, kdy bude mše sv. odsloužena, abyste se mohli duchovně spojit. Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje P. František Král, číslo tel.: 731 402 160

 

                                                                                             P. Vlastimil Vaněk

 

 

 

 

Zpět