Ohlášky ze dne 17.3.2019

18.03.2019 17:20

Dnes je 2. neděle postní

Út. - sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek Od 17,40 – Svátost smíření a v 18,00 hod. mše svatá

St. – mše svatá v 18,00 hod.

Pá. – 15,00 hod.     Za + Františku Grycmanovu

Večerní mše svatá nebude

So. – Ranní mše svatá nebude

 

So. – 15,00 – Za + Máriu Kneblovu

 

Příští týden je 3. neděle postní

Dnes ve 14,30 povedou Křížovou cestu účastníci semináře

 

Mládež od 12 let je zvána 13.4. na Arcidiecézní setkání do Přerova.  Prosím zapisujte se na Seznam účastníků vzadu v kostele.

 

V pátek 22.3 v 17,45 ve Valašské Polance bude mše svatá pro mládež z děkanátu. Po skončení mše svaté – svědectví z Panamy.

Též v pátek ve Vsetíně v pastoračním domě přednáška Společenství čistých srdcí v 19,00 hod.

 

V pátek na faře setkání Farních evangelizačních buněk v 18,00 hod.

 

Tento týden se budeme modlit za Richarda Křenka , který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět