Ohlášky ze dne 17.11.2019

20.11.2019 11:01

Dnes je 33. neděle v mezidobí

Chci poděkovat za dnešní sbírku na Charitu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. – tichá mše svatá již v 7,30 hod.

St. – 17,30 – mše svatá Za + P. Josefa Trtíka

Čt. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pá. – sv. Cecílie, panny a mučednice

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

 

V pátek 29.11. v 17,00 hod. -  mládežnická mše a chvály – Karolinka

 

Zapisování mší svatých od pondělí 25.11. – blíže  ve vývěsce a na farních  stránkách.

 

Chci vroucně poděkovat za zapojení naší Malé scholy v Lidečku i všem, kteří je doprovázeli, nebo se o ně starají. Vedli si velmi dobře.

Je možné přispět na biblické dílo dle citovaného dopisu Dominika kardinála Duky do označené pokladničky do první neděle adventní.

 

Z dopisu:

Slavení památky sv. Anežky České nám připomíná dobu před 30 lety, kdy se její svatořečení stalo jedním z impulzů při znovuzískání svobody. Na tomto poslání se podílí také Biblické dílo.

Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible. Tak se má stát Písmo svaté výrazněji než doposud středem veškerého života církve. Četbou Bible v osobním životě, společenství, dne Bible ve farnosti. Spoléháme na vaši mnohostrannou podporu. Chci poděkovat za vaše modlitby i finanční dar. S vděčností za Vaši přízeň Vám žehná Dominik kardinál Duka 

Zpět