Ohlášky ze dne 17.10.2021

18.10.2021 08:33

Dnes je 29. neděle v mezidobí

Po.  - sv. Lukáše, evangelisty

Pá. - sv. Jana Pavla II, papeže

Mše svatá v pátek a sobotu nebude.

Příští neděle je 30. v mezidobí – Sbírka na misie -  list k misijní neděli - vývěska a Farní stránky

Večerní mše svaté budou o hodinu dříve v 17,00 hod.

 

Od pondělí do pátku budu na exerciciích. Bude mě zastupovat P. František Král. Tel: 731 402 160. Výuka náboženství v týdnu nebude. Příprava na biřmování v pátek jako obvykle. 

V pondělí bude na faře možnost setkání maminek s dětmi předškolního věku od 9,30 – 11,30.

 

MISIJNÍ  MOST  MODLITBY je  aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Misijní neděle. Naši biskupové zvou věřící k této aktivitě v tuto sobotu v 18 hodin. Všichni jste tento den srdečně zváni do našeho kostela k modlitbě misijního růžence, který začne v 18 hodin.

Po skončení mše svatou dostanete rozdány volební lístky do Farní rady. Tímto děkuji všem, kteří Vás zodpovědně po 4 roky ve Farní radě  zastupovali a děkuji za jejich obětavost. Na volebních lístcích můžete zakroužkovat 9 kandidátů a je též možné ještě dva, které byste rádi viděli ve Farní radě napsat. Pak už byste zakroužkovali jen 7. Volit může každý od 15 let. Přineste prosím příští neděli do kostela.

Zpět