Ohlášky ze dne 16.9.2018

17.09.2018 12:26

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Čt. - sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga

a druhů, mučedníků Adorace v 17,00 hod.  zakončená Svatým přijímáním v 18,00 hod. 

 

Pá. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v tento den budou zvonit zvony na oslavu Mezinárodního dne míru od 18,00 -18,15 hod. – blíže nástěnka.

Od čtvrtku do neděle  nebude sloužena mše svatá

 

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí – v 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě: Na poděkování za úrodu nějakou službou. Upřímný dík a Pán  Bůh zaplať.

 

Od středy do pondělí mě zastupuje P. František Král.

Číslo telefonu: 731 402 160 

Číslo farnosti Vsetín: 571 411 692

 

Setkání  modliteb otců  - čtvrtek ve 20,00 hod na faře.

 

V pátek 21.9. bude mše svatá pro mládež ve Vsetíně v 17,00 hod.

 

Vroucí dík za krásnou podlahu ve společenské místnosti a za její výmalbu.

 

Prosím o podepsání petice  proti ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Zpět