Ohlášky ze dne 16.8.2020

22.08.2020 21:30

Dnes je 20. neděle v mezidobí

Čt. – sv. Bernarda, opata a učitele církve

Adorace – 17,00 hod. v 18,00  Zakončení adorace Svatým přijímáním

Pá. – sv. Pia X, papeže

So. - Panny Marie Královny

Příští neděle je 21. neděle v mezidobí

Odpoledne odjíždím s ministranty na tábor a do soboty mě zastupuje P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

 

Ve dnech 20.8. - 22.8. se koná křesťanský festival UNITED. Blíže plakát.

Je možné přispět na pomoc strádajícím obyvatelům Bejrútu na účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 129.     Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 či DMS CHARITASVET 90      Nebo též do označené pokladničky v kostele a peníze společně odešlu.

Centrum pro rodinný život zve rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která proběhne v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sobotu v 15,00 hod jste všichni srdečně zváni, abychom poděkovali P. Josefu Maňákovi u příležitosti nedožitých 70 let modlitbou u jeho hrobu a společnou modlitbou růžence s farností Místek a představením knihy s možností zakoupení / cena 350 Kč/. 

Oznamuji, že v sobotu 22.8.  budou mít ve zdejším kostele sňatek Zuzana Jakubkovičová z naší farnosti a Tomáš Adamec z Huslenek.

Zpět