Ohlášky ze dne 16.6.2019

22.06.2019 20:01

Dnes je  Slavnost Nejsvětější Trojice

Zítra odjíždím s mládeží a do neděle mě zastupuje

P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

Proto bude mše svatá jen ve čtvrtek na

Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek V 18,00 hod. mše svatá a po skončení výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání

 

Pá. – sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka

 

Příští neděle je 12. neděle v mezidobí

 

Chci poděkovat za sbírku, která byla minulou neděli na církevní školy v diecézi. V naší farnosti činila 18 030,- Kč.

Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Též velké poděkování všem dárcům kteří přispěli manželům Koudelovým, kterým vyhořel rodinný dům -  ať už formou  sbírky, která byla v kostela a činila 43 040,- Kč, nebo zasláním na číslo transparentního účtu či jinou cestou. Velké a upřímné Pán Bůh zaplať. Peníze jsem rodině předal. Moc děkují a jsou vděčni za zaslaný dar. 

 

Též děkuji všem, kteří přišli na farní den a všem,  kteří napekli, nebo se zapojili nějakou službou, za hezky společně prožité odpoledne. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Odpoledne jsme zváni ke zvoničce do Uherské – ve 14,30 hod modlitba sv. růžence a mše svatá v 15,00 hod.

Zpět