Ohlášky ze dne 15.9.2019

17.09.2019 13:29

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Po. - sv. Ludmily, mučednice, mše svatá již v 16,30 hod.

Čt. - Adorace v 17,00 hod.  zakončená Svatým přijímáním v 18,00 hod. 

Pá. - sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga

a druhů, mučedníků

V 15,00 hod. bude mše svatá Za + Jaroslava Střeleckého

So. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v tento den budou zvonit zvony na oslavu Mezinárodního dne míru od 18,00 -18,15 hod. – blíže nástěnka.

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí – v 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě: Na poděkování za úrodu nějakou službou. Upřímný dík a Pán  Bůh zaplať.

 

Velké poděkování všem, kteří dali přípěvky do Farního věstníku a redakci za zpracování.

 

V tomto týdnu od úterý do neděle nebudu ve farnosti.  Zastupuje mě P. Ján Rušin  Číslo telefonu: 736 501 959 

Zpět