Ohlášky ze dne 15.7.2018

17.07.2018 08:22

Dnes je 15. neděle v mezidobí

Po. - Panny Marie Karmelské

 

Út. Tichá mše svatá v 8,00 hod.

 

Příští neděli budeme slavit v naší farnosti

Slavnost sv. Marie Magdalény. Mše svaté v 7,00,  8,15 a 10,30 hod. Během dopoledních hodin i během mše svaté bude příležitost ke Svátosti smíření.

Připravme se na tuto slavnost dobrou svátostí smíření, kterou  můžete využít i ve všední den před mší svatou.

 

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří připravili krásný tábor pro naše děti:  ať už ministrantský, skautský, nebo v Provodově. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Je možné se připojit k petici na podporu manželství a rodiny jako svazku muže a ženy. Blíže na nástěnce.

 

V pondělí 16.7 svolávám Farní  a Ekonomickou radu na 19,00 hod. na faru. Prosím o účast.

Zpět