Ohlášky ze dne 15.5.2024

18.05.2022 15:20

Dnes je 5. neděle velikonoční  Májová pobožnost bude v 18,00 hod.

Po. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Út. – 15,30 Adorace a v 16,00 hod. mše svatá

Čt. – Nebude mše svatá

Pá. – sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

V -  15,00 hod. bud mít pohřeb pan Čeněk  Koudela

V 17,15 – Svátost smíření a mše svatá v 18,00 hod.

So. – od 9,00 do 10,30 – Svátost smíření rodičů a dětí, které půjdou ke Svatému přijímání: Bude zde ještě jeden cizí zpovědník

Příští neděle je 6. neděle velikonoční – bude sbírka na pronásledované křesťany.

 

Mše svaté budou příští neděli v 8,00 hod. a výjimečně v 10,00 hod. z důvodu Svatého přijímání našich dětí.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří měli podíl a zapojili se s přípravou na dnešní udělení Svátosti biřmování. Především za vaše doprovázení a modlitby, chrámovému sboru, varhaníkovi, hudebníkům, za úklid, krásnou výzdobu, za úklid, kostelnickou a ministrantskou službu, těm, kteří připravili dnešní oběd, za napečení zákusků a všem ostatním.

Zpět