Ohlášky ze dne 15.4.2018

17.04.2018 15:55

Dnes je 3. neděle velikonoční

Dnešní sbírka byla na pomoc obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. - tichá mše svatá přeložená ze soboty

 

V sobotu nebude mše svatá – Pojedeme již ráno na poutní místo skautů Ivančenu

 

Příští neděle je 4. neděle velikonoční

Týden modliteb za duchovní povolání

 

Tento týden  se budeme modlit za Antonína Dostála, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

 

Farní ples – Nový Hrozenkov 21.4

Pouť  na  Svatý Hostýn 1.5.

Pouť na Velehrad 26.5

 

 

V neděli 22.4. bude Farní den na který jste všichni srdečně zváni:  děti, jejich rodiče, babičky a dědečkové, mládež, dospělí a všichni farníci i ti, kteří přichází mezi nás. Začátek bude ve 14,30 hod. Drobné občerstvení, špekáčky, pití bud zajištěno. Pokud by byl někdo ochoten přinést nějakou buchtu či koláče z domácí kuchyně bude to vítáno. Na setkání s vámi se těší

P. Vlastimil a celý tým, kteří budou zajišťovat program.

Zpět