Ohlášky ze dne 15.12.2019

17.12.2019 10:32

Dnes je 3. neděle adventní - ve 14,30 setkání seniorů na faře

Chci poděkovat za sbírku na biblické dílo – Den Bible činila

4 800,-  Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Po.  – V 15,00 hod. bude mše svatá za + Věru Hrnčířovu.

Út. a So. -  Rorátní mše svatá v 6,00 hod.

St. -  tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. -  adorace od 16,30 a po skončení mše svaté,  která bude v 17,00 hod. Svátost smíření do 18,30 hod.

Pá. – Mše svatá bude  až v 18,00 hod.- do 17,50 zpovídám v Halenkově.  Pak Svátost smíření do 19,30 hod.

Příští neděle je 4. neděle adventní

 

V sobotu – budou skauti předávat Betlémské svtělo na návsi od 16,00 -17,00hod.

 

Rád přijdu navštívit vaše nemocné, kteří nemohou přicházet na bohoslužby. Zkuste se porozhlédnout ve vašem okolí a nabídněte jim možnost tohoto setkání a rád je navštívím  v posvátné době adventní, nebo vánoční.    Nahlaste je prosím v sakristii, na faře, nebo na mobil: 739 246 029.

 

!!!Svátost smíření bude v sobotu v kostele, kde bude zpovídat

5 zpovědníků od 14,00 -16,00 hod.

 

Připravme se dobře na Svátost smíření.  Též pozvěte i vaše děti, vnoučata, aby tuto svátost Božího milosrdenství neopomněli přijmout a mohli se dobře připravit na Ježíšovo narození.

 

V sakristii jsou již všechny druhy čajů a některé i nové za jednotnou cenu 30,- Kč a rakytníkový  sirup 250 ml za 85,- Kč.  

 

Dále je možno si zakoupit nové knihy – se slevou 10% - ceny jsou již uvedené  po slevě.

V sobotu bude ministrantské setkání na faře od 9,00 hod.

Zpět