Ohlášky ze dne 15.11.2020

15.11.2020 08:29

Dnes je 33. neděle v mezidobí Hov

Út. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice

So. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

Je možnost přijmout o dnešní neděli Svaté přijímání od 9,30 – 10,00 hod.

Svaté přijímání je možné přijmout ve všední dny denně od 16,30 – 17,00 hod.  V kostele budou nejvýše dva lidé.  Vždy si při příchodu do kostela dezinfikujte ruce. 

 

Využijme prodloužení možnosti získat odpustky přivlastnitelné duším v očistci do konce listopadu  a s důvěrou prosme za naše zemřelé.

 

Sbírka na misie se letos nekonala.  Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi.

Dary věřících na misie je možné  vhodit do pokladničky v kostele, nebo můžete svůj dar poslat na číslo farního účtu, který je u České spořitelny. Číslo B.ú.  1765804339 / 0800.              Var. Symbol 907 nebo do zprávy napsat misie. Nebo je též možné přinést na faru, nebo dát do obálky a vhodit do farní schránky s poznámkou misie Tato sbírka bude probíhat do pondělí 14.12. Srdečně děkuji.

             

Zapojme se 25.11. Červenou středou, která je připomínkou lidí pronásledovaných pro víru. Více – Farní stránky a vývěska.

 

KORUNKA NA CESTU

Svatá Faustyna Kowalská zaznamenala slova Pána Ježíše: „Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý

soudce, ale jako milosrdný Spasitel.“ (Den. 1541) Vzbuď ve svém srdci úmysl darovat modlitbu Korunky umírajícím. Pokud chceš, můžeš kliknout na tlačítko „Daruji Korunku

umírajícím“ a tímto povzbudíš k modlitbě ostatní. https://www.korunkanacestu.cz/

Zítra si připomeneme 31. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony.

Z pověření předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, se tímto obracím na duchovní správce, aby zajistily, aby se v úterý 17. listopadu symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.  P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR generální sekretář České biskupské konference

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2020:  Výzva ke zvonění zvonů 17.doc
 
Zpět