Ohlášky ze dne 14.7.2019

16.07.2019 21:00

Dnes je 15. neděle v mezidobí

Po. – sv. Bonaventury, biskupa a mučedníka – tichá mše sv. v 8,00

Příští neděli jste srdečně zváni na poutní Slavnost sv. Marie Magdalény. Mše svaté v 7,00,  8,15 a 10,30 hod. Připravme se na tuto slavnost svátostí smíření.

Příští neděle je 16. neděle v mezidobí

V pondělí 22. bude v naší farnosti celodenní adorace a zároveň den modliteb za bohoslovce.  Prosím zapište se na adoraci. Mši svatou by měl vést novokněz P. Vojtěch Žvak a po mši svaté bude následovat novokněžské požehnání. Sbírku, která bude při pondělní mši svaté, mu věnujeme.   

 

U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České je možné přispět na svatoanežský dar a my se můžeme podílet zakoupením pamětní medaile – doporučená cena 200 Kč. /možný větší i menší příspěvek/. Je možné si ji prohlédnout v sakristii. Zájemci prosím ať se ještě dnes napíší na seznam, který je vzadu v kostele, kde jsou též vytištěné bližší informace.  

Charita Česká republika organizuje Petici za záchranu domácí zdravotní péče. Smyslem petice je, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí domova se svými rodinami a mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění. (Tuto péči poskytují i naše charitní sestřičky, které jezdí v červených charitních autech za nemocnými a umírajícími přímo domů a pečují o ně.) Každý občan má právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenže v tom dlouhodobě selhává. Je potřeba přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, kde dlouhodobě chybí třetina finančních prostředků. Petici můžete podepsat (vzadu v kostele) po mši svaté. Každý Váš podpis pomůže.

     Do čtvrtku jsem na Duchovní obnově a zastupuje mě

P. Jan Rušin. Číslo telefonu: 736 501 959.   

Zpět