Ohlášky ze dne 14.5.2023

15.05.2023 13:55

Dnes je 6. neděle velikonoční  -  den modliteb za pronásledované křesťany. Májová dnes v 18,00 hod.

Dnešní sbírka byla na pronásledované křesťany. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

St. - mše svatá v 18,00 hod.

Čt. - Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek – Svátost smíření v 17,40 a mše svatá v 18,00 hod. Začíná novéna k Duchu svatému – využijte ji třeba formou litanií, nebo jiné modlitby k Duchu svatému a očekávejme jeho obdarování pro církev, farnost, náš osobní život.

Pá. – v 15,00 hod. pohřeb pana Josefa Bogara

Večerní mše svatá již nebude

So. - sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Příští neděle je 7. neděle velikonoční.  V 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež

 

Setkání ministrantů bude v sobotu v 9,15 hod. na faře – sportovní na venek s sebou.

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili s přípravou na Svaté přijímání. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 17:00 bude promítat Kino Vatra Vsetín dokumentární film Katedrála. Fascinující příběh muže, který vlastnoručně postavil katedrálu. Více na webu www.kinovatra.cz/event/613946/katedrala

Velké poděkování skautům za uspořádání a organizaci okresního kola Svojsíkova závodu v naší obci Hovězí. Kde se sjelo 18 družin z okresu. A blahopřeji k postupu do krajského kola.

 

K dnešním Svátku matek chci poděkovat všem maminkám za jejich otevřené milující mateřské srdce, jejich starostlivost, za lásku, kterou dávají svým dětem. Pán vám mnohokráte odplať vaši lásku.  kytičkou modliteb.

Zpět