Ohlášky ze dne 14.6.2020

15.06.2020 09:01

Dnes je 11. neděle v mezidobí

Út. -  nebude mše svatá

St. -   tichá mše v 6,30

Čt. – Bude pouze pohřební mše svatá Za + Marii Trlicovu v 15,30 hod. Večerní již nebude

 

Pá. - Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  doporučený svátek - Celodenní adorace od 9,00 hod.

So. – Neposkvrněného srdce Panny Marie  - naposled bude mše svatá v sobotu v 18,00 hod. s nedělní platností

 

Od 28.6. budou v neděli mše svaté jak obvykle v 8,00 hod. a v 11,00 hod.

 

Příští neděle je 12. neděle v mezidobí

 

    Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina.

   Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

 

Od 15.6. jsou v kostele zrušeny při bohoslužbách 2 metrové rozestupy. Je i nadále povinná dezinfekce rukou před vstupem do kostela a nošení roušek.

 

Zpět