Ohlášky ze dne 14.4.2019

15.04.2019 08:28

Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne

Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu.

 

Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede malá schola.  Začne v kostele a bude pokračovat venku.  Jste na ni všichni srdečně zváni nejen děti a mládež.

 

Po. – Příležitost ke svátosti smíření od 17,15 hod. V 18,00 bude mše svatá.

 

Út. – Svátost smíření od 7,30,  v 8,00 – tichá mše svatá

V úterý budu navštěvovat vaše nemocné. Prosím nahlaste mi je v sakristii nebo zavolejte na telefonní číslo: 739 246 029

 

Jste srdečně zváni spolu s dětmi, vnoučaty na svaté třídenní.

 

Zelený čtvrtek – 18,00 hod.

 

Velký pátek – 18,00 – Velkopáteční obřady- půst od masa i újmy od jídla. 

V 9,00 hod. bude venku Křížová cesta,  kterou povede mládež.  Setkání u fary. Jste všichni srdečně zváni.

Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Prosím o zapojení se do této novény – texty modliteb jsou vzadu v kostele pro vás připravené.

 

Děkuji všem, kteří se závazně zapsali na celonoční a celodenní adoraci. Je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu na Svatou zemi.  

 

Bílá sobota - celodenní adorace, zakončená slavením obřadů ve 20,15 hod

 

Příští neděle  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bude sbírka na kněžský seminář. Po mši svaté žehnání přinesených pokrmů.

 

Dnes je možnost svátosti smíření ve Vsetíně od 14,00 -16,00, kde bude 10 zpovědníků.

 

Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili arcidiecézního  setkání mládeže.

 

Tento týden  se budeme modlit za Kláru  Bogarovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět