Ohlášky ze dne 14.3.2021

15.03.2021 13:57

Dnes  je 4. neděle postní

Út. – v 8,00 hod. Tichá zádušní mše svatá za P. Františka Líznu

St.  - mše svatá pouze pro děti které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče

 

Pá. – sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek

Den plnomocných odpustků roku sv. Josefa – podmínky ve vývěsce a Farní stránky

Papež zahájí 19. března Rok rodiny a manželství

Příští neděle je 5. neděle postní

Ve 14,30 – Křížová cesta – povedou ji otcové

 

Chci poděkovat všem kteří se zapojily na výzvu papeže Františka  -  den pro Pána modlitbou a  adorací.  .

 

Kázání pro děti: https://youtu.be/HUQ8TQDFsOM

 

Pamatujte na „kočičky“ na Květnou neděli!!

 

Je možné se zapsat na nedělní mši  svatou v předsíni kostela:

na ranní mši svaté je 13 míst volných, na 11,00 do 18 účastníků.

 

Blahopřejeme Josefovi Škarpovi a Tomášovi Hájkovi k úspěšnému zakončení  kurzu pastoračních  pomocníků, které se konalo ve Vsetíně.

Zpět