Ohlášky ze dne 14.11.2021

15.11.2021 07:50

Dnes je 33. neděle v mezidobí – byla sbírka na Charitu. Všem dárcům upřímné dík a Pán Bůh zaplať

V úterý a v sobotu nebude mše svatá 

St. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

V týdnu od 14. do 21.11.2021 proběhne týden modliteb za mládež. Vytištěnou modlitba si vezměte domů.

Ve středu bude ministrantské setkání na faře od 9,15 hod. Sportovní s sebou.

Chci mládež povzbudit k děkanátnímu Setkání mládež na Halenkově, které bude tuto sobotu.  Blíže ve vývěsce a na Farních stránkách.

 

Zapojme se 25.11. Červenou středou, která je připomínkou lidí pronásledovaných pro víru.

Možnost novény vzadu v kostele a též na:   církev.cz

 

Připomínám, že je možnost získat plnomocné odpustky  po celý měsíc listopad.

 

Jménem papeže Františka, přijměte pozvání milí farníci, na synodální cestu. Rád bych nás všechny povzbudil, abychom se v co největší míře zapojili. Zapisujte se prosím v kostele, abychom mohli vytvořit diskusní skupinky. První setkání bude příští neděli ve 14,30 zřejmě na faře.  Více je možné si vzít na letáčcích v předsíni kostela, nebo v kostele. Též na církev.cz  Srdečně děkuji.

Zpět