Ohlášky ze dne 14.1.2024

15.01.2024 07:47

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

St. Památka sv. Antonína, opata

Čt. Památka Panny Marie, jednoty křesťanů

So. Památka sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků

 

CHCI PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI PŘI ÚKLIDU VÁNOČNÍ VÝZDOBY. UPŘIMNÝ DÍK A PÁN BŮH ZAPLAŤ.

 

 

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNIKŮM

Charita děkuje všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky. Děkujeme dětem, vedoucím, maminkám, které dětem připravily kostýmy, všem těm, kteří si přišli pro požehnání a nesli ho dál do našich domovů. Výsledky za jednotlivé obce jsou ve vývěskách. Upřímné Pán Bůh zaplať všem. 

 

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden bude na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje pomodlit se na tento úmysl.

 

 

SBÍRKA V NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA

Příští neděli 21. ledna bude sbírka na podporu biblického apoštolátu.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 3. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

 

Zpět